Privacy statement Utalents.nl

Deze privacy statement beschrijft hoe Utalents.nl, een activiteit van Ucompany B.V., omgaat met gegevensverwerking en cookies op deze site.

Klantgegevens

De gegevens die door de gebruiker zijn verstrekt worden in het kader van de overeengekomen dienstverlening gebruikt en bewaard. Utalents.nl hecht veel waarde aan privacy van haar gebruiker en voldoet aan de wet- en regelgeving die van toepassing is.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestanden die wij op uw computer, tablet of mobiele telefoon plaatsen als u onze website bezoekt. In deze cookies wordt informatie over uw websitebezoek bijgehouden. Bij uw volgende bezoek met hetzelfde apparaat wordt de informatie in dit tekstbestand geraadpleegd, zodat wij u kunnen herkennen.

Waarvoor gebruiken wij cookies en bezoekgegevens

Wij plaatsen en lezen cookies om onze dienstverlening en het gemak voor de gebruiker zo optimaal mogelijk te maken. Dit zijn cookies die afkomstig zijn van ons platform om bijvoorbeeld het inloggen te vereenvoudigen, maar ook cookies afkomstig van andere sites waar mee gekoppeld of naar gelinkt wordt, zoals YouTube. Voor de van toepassing zijnde voorwaarden en de privacy statements raden wij aan de betreffende sites te bezoeken. Daarnaast maken we gebruik van Google Analytics om algemene bezoekersgegevens te kunnen analyseren ten einde onze dienstverlening te verbeteren.

Beveiliging van gegevens

Utalents.nl draagt er zorg voor dat gebruikersgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. De gegevens worden beveiligd op een gangbare wijze rekening houden met de stand van de techniek.

Cookies beheren

In de meeste browsers zijn cookies te beheren via de instellingsvoorkeuren. Daar is in te stellen of dat er een melding moet worden gegeven op het moment dat er cookies worden geplaatst of cookies geblokkeerd moeten worden. Deze instellingen kunnen effect het op het functioneren van de site

Nederlands recht

Op deze site en privacy statement is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing. Bovenstaand artikel is onverminderd van toepassing als delen van de dienstverlening in het buitenland worden uitgevoerd of indien gebruiker zetelt in het buitenland.

Wijzigingen

Utalents.nl behoudt zich het recht voor dit privacy statement ten aller tijde te kunnen wijzigen zonder voorafgaande berichtgeving. De gebruiker wordt aangeraden de privacy statement regelmatig te checken op www.utalents.nl.