Testen

In ons Pro-abonnement hebben we een mini–assessment opgenomen in de vorm van de WPV (werkgerelateerde persoonlijkheidsvragenlijst) test die door Cotan als een van de beste testen wordt beoordeeld op het vlak van HRM. De Cotan is de Commissie Test Aangelegenheden van het Nederlands Instituut van Psychologen en geldt als een van de strengste instituten van Europa. Dit assessment geeft je de mogelijkheid je nog beter te presenteren bij opdrachtgevers.

We hebben nog een aantal testen die je kunnen helpen om jezelf beter te leren kennen en je nog beter te presenteren bij opdrachtgevers:

  • Carrièrewaarden
  • Denkstijlen
  • Teamleadership

We nodigen je van harte uit!


Toelichting op de testen

Mini-assessment

Dit Mini-assessment geeft zowel de freelancer als de opdrachtgever inzicht in de talenten en persoonlijkheidskenmerken van de freelancer en zorgt voor een optimale match tussen beide partijen. Utalent.nl hanteert op haar platform de mens als uitgangspunt en die deugt.

De Werkgerelateerde Persoonlijkheidsvragenlijst (WPV) is een complete persoonlijkheidsvragenlijst die zowel bij selectie als advies inzetbaar is. De WPV is ontwikkeld op basis van behoefte van assessmentpsychologen en de Big Five persoonlijkheidstheorie. Dat resulteert in een aantal belangrijke verbeteringen voor het HR werkveld. Conscientiousness is als bekend een belangrijke factor voor het kenschetsen van iemands werkaanpak en prestatie. De WPV maakt binnen Conscientiousness onderscheid tussen twee factoren, namelijk Gedrevenheid en Structuur. Daarmee is onderscheid te maken tussen de precieze kant en de gewetensvolle of gedreven kant van Conscientiousness. Dat is belangrijk, omdat deze schalen een goede voorspeller voor succesvol functioneren zijn. Maar per functie zijn hiermee andere accenten leggen. Zo zijn veel accountmanagers wel gedreven, maar niet altijd precies. Het gaat hen om de grote lijnen. Voor andere functies is juist de structuur kant en oog voor detail veel belangrijker, zoals bij Controllers.

Daarnaast zijn er nog enkele verschillen met traditionele Big Five vragenlijsten die de WPV bij uitstek geschikt maken voor een assessmentprogramma. Zo is Invloed een eigen factor geworden, met subschalen als Dominantie, Status, Competitie en Zelfvertoon.

Carrièrewaarden

De Carrièrewaarden vragenlijst geeft inzicht in iemands drijfveren; welke aspecten van werk iemand motiveren. Bij deze ipsatieve versie worden twee stellingen tegenover elkaar weergegeven, deze versie kan worden ingezet in selectiesituaties.

Het idee om deze vragenlijst te ontwikkelen ontstond omdat het adviseurs in het werkveld van loopbaanadvisering en selectie ontbrak aan een goede vragenlijst die inzicht gaf in iemands carrièrewaarden. De Carrièrewaarden vragenlijst is een toevoeging voor het HRM-werkveld gebleken. Een match tussen kenmerken van een functie en iemands carrièrewaarden is een belangrijke voorspeller voor motivatie. De achterliggende theorieën zijn verschillende motivatietheorieën, onder andere: Vroom’s Motivatie- valentie- en prestatiemodel, Herzberg’s Two Factor Theory en Maslow’s Hierarchy of Needs.

Denkstijlen

Denkstijlen is een korte, ipsatieve vragenlijst die de voorkeursdenkstijlen van teamleden in beeld brengt. De vragenlijst is gebaseerd op het model over denkstijlen van Eduard de Bono. De Bono signaleert zes denkstijlen, te weten:

  • Wit: Maagdelijk wit denken, in de vorm van feiten, cijfers en informatie.
  • Geel: Zonneschijn, helderheid en optimisme: positieve beoordeling, constructieve bijdragen, opsporen van kansen, waarom iets ‘wel’ zal functioneren (ook: opportunisme).
  • Rood: Emoties en gevoelsoordelen, vermoedens en ingevingen (intuïtie).
  • Groen: Vruchtbaarheid: creativiteit, innovatie, nieuwe inzichten, beweging, provocatie.
  • Zwart: Waarschuwen voor risico’s en valkuilen. Waarom iets ‘niet’ zal functioneren (pessimisme).
  • Blauw: Afstandelijkheid en controle: de dirigent van het denken, denken over denken.

De Bono gebruikt voor zijn model de term Six Thinking Hats, welke als merknaam is geregistreerd. Overigens wordt de oorsprong van dit model geclaimd door de School of Thinking, waar De Bono heeft gewerkt. De vragenlijst Denkstijlen is zeer goed te gebruiken bij teambuilding om onderling effectiever te communiceren en beter samen te werken. Door goed te begrijpen hoe je denkt kun je de bijdrage aan besluitvorming verbeteren. Daarnaast wordt deze vragenlijst ingezet bij coaching en organisatieontwikkeling.

Teamleadership

De Team Leadership Competence Questionnaire (TLC-Q) is een vragenlijst die de leiderschapsstijl, competenties en motivatie van een manager in kaart brengt.

De TLC-Q is toepasbaar in managementtrainingen, managementaudits en coaching.

De vragenlijst is ontwikkeld op basis van een tweetal informatiebronnen. Ten eerste is een literatuurstudie gedaan naar managementstijlen, managementcompetenties en motivatie. Ten tweede is er gebruik gemaakt van informatie afkomstig uit analyses van een groot aantal leidinggevende functies middels de STAR-methode. De informatie afkomstig van beide bronnen heeft geleid tot het definiëren van het Team Leadership Competence Model.


InGoedeBanen.nl

InGoedeBanen.nl biedt opdrachtgevers de kans om snel hun openstaande opdrachten op verschillende platformen te publiceren. Utalents.nl heeft een koppeling gerealiseerd met inGoedeBanen.nl, zodat je snel en eenvoudig je opdracht kunt plaatsen op Utalents.nl


Veiling

De veiling dient om het onderhandelingsspel tussen freelancers en opdrachtgevers inzichtelijk te maken. Voor opdrachtgevers wordt het helder wat het extra talent van een specifieke freelancer kost en de opdrachtgever kan kiezen wat dat talent waard is. Tevens kan de opdrachtgever er voor kiezen om in te zetten op de scherpste prijs die in de markt mogelijk is. Voor freelancers biedt de veilingmodule de mogelijkheid om inzicht te krijgen in een marktconform tarief voor de opdracht en biedt het de mogelijkheid om specifieke ervaring of talenten aan te prijzen.